VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Vodič po pravicah posameznikov s področja varstva osebnih podatkov


Vsebine na spletni strani so bile pripravljene skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (angl. GDPR), vendar pred uveljavitvijo ZVOP-2.
Vsebine so trenutno v fazi prenove, da bodo te odsevale tudi določbe ZVOP-2.

Dolžnost vseh upravljavcev je zagotoviti jasne, razumljive in pregledne informacije, kako bodo osebne podatke obdelovali.

Posamezniki imate pravico dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora in prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

Odgovori na najpogostejša vprašanja s področja varstva osebnih podatkov – kako do zdravstvene dokumentacije itd. 

ŽELIM VEDETI, KAJ POČNEJO Z MOJIMI PODATKI

Vsak posameznik ima pravico do seznanitve z lastnimi podatki.

ŽELIM POPRAVITI NETOČNE PODATKE

Pravica do popravka omogoča popravek netočnih ali nepopolnih podatkov.

ŽELIM IZBRISATI SVOJE PODATKE

Pravica do izbrisa omogoča, da upravljavec izbriše vaše osebne podatke, ko so izpolnjeni določeni pogoji.

ŽELIM OMEJITI OBDELAVO SVOJIH PODATKOV

Pravica, da upravljavec preneha obdelovati vaše osebne podatke in jih zgolj hrani pri sebi.

ŽELIM PRENESTI SVOJE PODATKE K SEBI ALI K DRUGIM UPRAVLJAVCEM

Če želite svoje podatke prenesti k drugemu upravljavcu v strojno berljivi obliki, lahko uveljavljate pravico do prenosljivosti podatkov.

ŽELIM UGOVARJATI OBDELAVI MOJIH PODATKOV

Ko upravljavec vaše podatke obdeluje na podlagi svojih zakonitih interesov, lahko zahtevate, da preneha obdelovati podatke v zvezi z vami.