INFORMACIJE O PROJEKTU RAPID.SI

Spletna stran www.tiodlocas.si je nastala v sklopu aktivnosti evropskega projekta RAPiD.Si.

Evropski projekt RAPiD.Si (Raising Awareness on Data Protection and the GDPR in Slovenia) je namenjen ozaveščanju majhnih in srednje velikih podjetij o reformi zakonodajnega okvira s področja varstva osebnih podatkov ter izobraževanja posameznikov glede uveljavljanja njihov pravic. Projekt izvaja Informacijski pooblaščenec in bo trajal do septembra 2020.

Ozadje projekta RAPiD.Si

Nova pravna akta, Splošna uredba o varstvu podatkov, ki je v celoti stopila v veljavo maja 2018 in prihajajoči nacionalni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), pomenita za velik krog upravljavec pomembno širitev obsega obveznosti in nalog, pri čemer majhna in srednje velika podjetja v Sloveniji pogosto nimajo zadostnih virov (ustrezna kadrovska podpora, finančni resursi za pogodbeno svetovanje itd.) za implementacijo zakonodajnih zahtev v prakso. Na drugi strani pa Splošna uredba o varstvu podatkov širi nabor pravic posameznikov, določena je tudi obveznost upravljavcev glede zagotavljanja preglednih in lahko dostopnih informacij posameznikom o obdelavi njihovih podatkov. Ravno z namenom izobraževanje in ozaveščanja tako majhnih in srednje velikih podjetij v Sloveniji o reformi zakonodajnega okvira s področja varstva osebnih podatkov kot tudi opolnomočenja posameznikov glede uveljavljanja njihov pravic bo Informacijski pooblaščenec v letih 2018 – 2020 izvajal projekt RAPiD.Si (Raising Awareness on Data Protection and the GDPR in Slovenia).

Cilji projekta RAPiD.Si so:

  • majhnim in srednje velikim podjetjem približati Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in prihajajoči Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter jim omogočiti dostop do informacij in uporabnih orodij, ki pripomorejo k prenosu zakonskih zahtev v prakso,
  • izobraziti posameznike o temeljni pravici do zasebnosti in njihovo opolnomočenje, da uresničujejo svoje pravice, ki jih daje zakonodaja.

Projektne aktivnosti bodo vključevale realizacijo dveh novih projektnih spletnih strani (www.upravljavec.si in www.tiodlocas.si), elektronskega novičnika za majhna in srednja velika podjetja, izvedbo 20-ih brezplačnih predavanj za podjetja po osmih krajih v Sloveniji, delovanje brezplačne telefonske linije, namenjene podjetjem v zvezi z njihovi vprašanji, sodelovanje z Zvezo potrošnikov Slovenije in pripravo posebne občasne rubrike v reviji ZPStest ter druge komunikacijske aktivnosti.

Ti odločaš o svojih osebnih podatkih. Več informacij je dostopnih na spletni strani www.tiodlocas.si, na facebook strani Informacijskega pooblaščenca in v reviji ZPS test.
Projektne aktivnost za posameznike
Na spletni strani www.upravljavec.si lahko najdete informacije o tem, kaj zahteva Splošna uredba o varstvu podatkov od majhnih in srednje velikih podjetij. Dostopne so tudi razlage, obrazci in akcijski načrti. Brezplačno telefonsko svetovanje poteka od novembra 2018 do vključno oktobra 2019 na telefonski številki 080 29 00. Naročite se lahko na mesečne e-novičke (nasveti o neposrednem trženju, pogodbeni obdelavi, obveščanju posameznikov, itd.). V okviru projekta bo tudi izvedenih 20 brezplačnih predavanj po Sloveniji.
Podpora za majhna podjetja

Spletna stran www.tiodlocas.si je sofinancirana s strani Evropske unije v okviru Splošnega programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020.

zastava Evropske unije

Vsebina spletne strani www.tiodlocas.si predstavlja zgolj stališča avtorjev, ki so odgovorni za navedene informacije v obsegu kot predpisuje 3(b) odstavek 58. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in 7. točka prvega odstavka 49. člena ZVOP-1. Evropska komisija ne sprejema nobene odgovornosti za uporabo informacij, navedenih na strani.