IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja niso avtorskopravno varovana. Zato se dokumenti, objavljeni na spletni strani www.tiodlocas.si lahko reproducirajo, priobčijo javnosti, distribuirajo, dajejo v najem in predelajo, pri čemer se mora v primeru uporabe prosto dostopnih informacij javnega značaja navesti naslednji vir podatkov: »Informacijski pooblaščenec«.

Informacijski pooblaščenec se bo trudil, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na teh spletnih straneh, vendar ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost, uporabniki pa objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Informacijski pooblaščenec niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vsebina spletne strani www.upravljavec.si predstavlja zgolj stališča avtorjev, ki so odgovorni za navedene informacije v obsegu kot predpisuje 3(b) odstavek 58. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in 7. točka prvega odstavka 49. člena ZVOP-1. Evropska komisija ne sprejema nobene odgovornosti za uporabo informacij, navedenih na strani.