ŽELIM POPRAVITI NETOČNE PODATKE

Pravica do popravka omogoča popravek netočnih ali nepopolnih podatkov.

Pravica do popravka vam omogoča, da pri upravljavcu dosežete, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne ali neažurne podatke v zvezi z vami in dopolni nepopolne osebne podatke, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. Prav tako je upravljavec dolžan netočne ali nepopolne podatke izbrisati.

Ta pravica se najpogosteje nanaša na pravilnost podatkov glede na objektivna merila (točen izpis imena, priimka, naslova, telefonske številke itd.) in ne na vsebinsko interpretacijo.

Pravica do popravka torej ne pomeni, da lahko od lokalnega časopisa zahtevate popravek glede članka, ki ga je novinar objavil o vas, ampak zahtevate, npr. pravilen izpis osebnih podatkov v evidencah pri upravljavcih.

Konkretni primeri

  1. Po spremembi stalnega prebivališča še vedno prejemate zdravstvene izvide na stari naslov in zahtevate od upravljavca (npr. zdravstveni dom), da naslov v svoji evidenci ustrezno posodobi.

  2. Po poroki spremenite priimek in spremembo sporočite svoji banki, ki ponovno naslovi pošto z napačnim priimkom, zato v naslednjem koraku zahtevate pravico do popravka.

  3. Pritožbeno sodišče je spremenilo izrečeno zaporno kazen v denarno kazen, pristojni organ pa spremembe ni zavedel v kazensko evidenco, zato zahtevate popravek.

  4. Od delodajalca zahtevate popravek napačno vnesene davčne številke, ki jo vodi o vas.