ŽELIM UGOVARJATI OBDELAVI MOJIH PODATKOV

Ko upravljavec vaše podatke obdeluje na podlagi svojih zakonitih interesov, lahko zahtevate, da preneha obdelovati podatke v zvezi z vami.

Kdaj lahko uveljavljate ugovor?

Ugovor obdelavi osebnih podatkov je povezan z obdelavo osebnih podatkov na pravni podlagi zakonitih interesov javnega ali zasebnega sektorja (člena 6 (1f) ali (1e) Uredbe). Navedeni pravni podlagi običajno prideta v poštev, ko je določene obdelave treba izvesti oz. je upravljavec upravičen, da jih izvaja, hkrati pa z obdelavo pretirano ne posega v zasebnost posameznikov. Na podlagi zakonitega interesa se izvaja poslovna komunikacija prek javno objavljenih kontaktnih oseb pri podjetju, analitika avtocestnega prometa zaradi merjenja gostote prometa, zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov, pri čemer prihaja do obdelave osebnih podatkov (npr. zaposlenih), snemanje cest in ulic za vzpostavitev virtualnega zemljevida itd.

Obdelava na podlagi zakonitih interesov se izvaja brez predhodne privolitve. Aktivnost posameznika za zakonitost obdelave torej ni potrebna. Posameznik mora biti zato še toliko bolj pozoren, da se seznani z vsemi obvestili, ki jih je dolžan zagotoviti upravljavec.

Posameznike je treba o obdelavi na primeren način tudi obvestiti. Pravica do ugovora skupaj z obvestilom daje posamezniku vsaj določeno mero vpliva nad tem, kaj se dogaja z njegovimi osebnimi podatki v omenjenih primerih obdelave. Pravica do ugovora torej daje posamezniku možnost, da ugovarja obdelavi, ki se izvaja na podlagi zakonitih interesov, upravljavec pa mora takoj prenehati izvajati obdelavo, razen če dokaže, da obstajajo nujni legitimni razlogi za obdelavo. Kdaj bo torej nujno, da se obdelavo izvaja, je odvisno od konkretnih primerov, pravna praksa pa bo pokazala, kdaj se bo neka obdelava štela za nujno in kdaj ne. Za namen neposrednega trženja pa že Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) predvideva, da je treba v primeru ugovora takoj prenehati z obveščanjem.

Konkretni primeri

  1. Upravljavec izvaja videoanalitiko prometa, pri čemer navaja, da podatke zbira, da lahko prek svoje aplikacije uporabnike obvešča o zastojih na določenih cestnih odsekih. Podlaga za obdelavo so zakoniti interesi upravljavca, pri čemer je upravljavec sprejel zaščitne ukrepe (psevdonimizacija, ločene zbirke – registrske tablice in tip vozila, šifriranje podatkov itd.), s katerimi utemeljuje, da poseg v pravice posameznikov ni pretiran. Voznik, ki se pogosto vozi mimo navedenega odseka, meni, da za merjenje gostote prometa upravljavec ne potrebuje registrskih tablic in tipa vozila, zato vloži svoj ugovor.
  2. Delodajalec objavi fotografijo zaposlenega na spletni strani podjetja, ker meni, da je to njegov zakoniti interes. Ker zakonodaja za konkretni primer izrecno ne določa, kdaj se lahko objavi fotografija zaposlenega, zaposleni meni, da delodajalec tega ne bi smel izvesti brez njegove prostovoljne privolitve, zato pri delodajalcu vloži ugovor zoper objavo. Delodajalec mora ponovno pretehtati, kdo ima prav, v primeru spora pa se posameznik lahko obrne na Informacijskega pooblaščenca.
  3. Na spletni strani podjetja je objavljen kontakt zaposlenega, posledično pa ves čas prejema tržna sporočila, namenjena podjetju. Zaposleni ne želi več prejemati tržnih sporočil, zato vloži ugovor. Podjetje, ki pošilja tržna sporočila, mora prenehati uporabljati objavljeni naslov za trženje.

Kdaj ne morete uveljavljati ugovora?

Ugovora ne morete uveljavljati, če ne gre za obdelavo, ki bi potekala na podlagi zakonitega interesa, temveč poteka na drugi pravni podlagi, npr. na privolitvi.

Konkretni primeri

  1. Večjemu trgovcu ste podali vašo privolitev, da prek kartice zvestobe beleži vaše nakupe, vas profilira in pošilja prilagojeno ponudbo. Če ne želite, da trgovec obdeluje vaše podatke na tak način, tega ne morete doseči z vložitvijo ugovora, temveč morate umakniti svojo privolitev. Če trgovec le zbira vaše podatke na podlagi privolitve, nadaljnje analize in profile pa izvaja na podlagi zakonitega interesa (brez privolitve), potem lahko vložite ugovor. Na kateri pravni podlagi upravljavci obdelujejo vaše podatke, mora biti razvidno iz njihovega obvestila posameznikom, ki je pogosto objavljeno kot »politika zasebnosti« ali »izjava o varstvu osebnih podatkov«, ki jih imajo podjetja običajno objavljena na spletni strani.
  2. Ugovora tudi ne morete uveljavljati, če obstajajo nujni legitimni razlogi za obdelavo. V primeru naravne nesreče (npr. poplava) pripadniki civilne zaščite pridobijo seznam pogrešanih oseb in izvedejo iskalno akcijo. Če se, npr. vaši podatki nahajajo na seznamu pogrešanih oseb, ne morete ugovarjati obdelavi, saj obstaja nujni legitimni interes po evakuaciji iz območja naravne nesreče.