ŽELIM IZBRISATI SVOJE PODATKE

Pravica do izbrisa omogoča, da upravljavec izbriše vaše osebne podatke, ko so izpolnjeni določeni pogoji.

Kdaj lahko zahtevate izbris?

Najprej je treba opozoriti, da se pravica do izbrisa oz. pravica do pozabe uveljavlja pri upravljavcu osebnih podatkov in ne pri obdelovalcu.

V praksi se pogosto izkaže, da za upravljavce podatke zbirajo prav obdelovalci in posamezniki niti nimajo neposrednega stika s samim upravljavcem. Kljub temu imate pravico izvedeti, kdo je upravljavec vaših osebnih podatkov, kar lahko zahtevate v okviru dostopa do svojih osebnih podatkov.

Da lahko dosežete izbris, morate pri upravljavcu izkazati, da obstaja razlog, ki ga Uredba predpisuje v členu 17(1). Pogoji so:

 1. vaših osebnih podatkov upravljavec več ne potrebuje za namene zbiranja ali obdelave;
 2. svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov ste preklicali (ob tem se prepričajte, da je pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov vaša privolitev in ne, npr. izvajanje pogodbe);
 3. da ste ugovarjali obdelavi in upravljavec nima pravice zavrniti vašega ugovora. V tem primeru lahko vložite zahtevo za UGOVOR in hkrati IZBRIS;
 4. če upravljavec zbira, hrani ali drugače obdeluje vaše podatke nezakonito (brez pravne podlage);
 5. če bi moral upravljavec vaše podatke izbrisati zaradi svojih pravnih obveznosti, ki mu jih nalaga pravo države članice, ki velja zanj ali pravo EU;
 6. če je upravljavec zbral podatke v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe od mladoletne osebe;

Pravna podlaga je temelj vsake obdelave osebnih podatkov in glavni predpogoj, da upravljavec sploh lahko obdeluje vaše osebne podatke. Za zakonito obdelavo mora obstajati ena od šestih možnih pravnih podlag, in sicer lahko upravljavec obdeluje vaše osebne podatke, ker ste vi dali privolitev, ker je obdelava potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe, ker obdelavo nalaga zakon, ker je potrebna za zaščito življenjskih interesov, v javnem sektorju je obdelava lahko potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu in v zasebnem sektorju je obdelava lahko potrebna zaradi zakonitih interesov upravljavca (ki pa ne smejo prevladati nad pravicami in svoboščinami posameznika).

Konkretni primeri

 1. Odjavite se od prejemanja e-novic, za kar ste podali svojo privolitev. Najprej morate umakniti privolitev (odjava od elektronskega novičnika) in če je privolitev edina pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko zahtevate izbris. Drugače je, če ste pri podjetju kupili izdelek oz. storitev in ste takrat posredovali tudi svoj elektronski naslov.
 2. Prostovoljno ste sodelovali v klinični preiskavi in ne želite, da se vaši podatki še naprej obdelujejo za te namene. V tem primeru morate najprej umakniti svojo privolitev, nato pa lahko zahtevate izbris oz. to lahko zahtevate hkrati.
 3. V nagradni igri ste osvojili nagrado. Naslov za dostavo nagrade ste posredovali po prejemu obvestila, da ste prejemnik nagrade. Če ste svoj naslov posredovali le za namen dostave nagrade, potem upravljavec po opravljeni dostavi nima več razloga za hrambo vaših podatkov, zato lahko zahtevate njihov izbris.
 4. Izbris lahko zahtevate, kadar le-tega nalaga zakon. Šola lahko osebno mapo učenca hrani še največ eno leto po koncu šolanja, nato morajo podatke izbrisati. Če tega ne storijo, lahko kot starš uveljavljate pravico do izbrisa tako, da v imenu otroka oz. učenca zahtevate izbris podatkov.
 5. Izbris lahko zahtevate tudi, če se podatki zbirajo nezakonito. Če ugotovite, da ima trgovsko središče nezakonito vzpostavljen videonadzor (npr. kamera je postavljena tako, da snema notranjost sanitarnih prostorov), potem lahko zahtevate izbris posnetkov, na katerih ste bili nezakonito posneti.

Kdaj ne morete zahtevati izbrisa?

Izbris ni možen vselej, ko:

 1. niste upravičeni do izbrisa, ker še vedno obstaja pravna podlaga za obdelavo, niste podali preklica privolitve, obdelavo upravljavcu nalaga zakon itd. (skratka, niso izpolnjeni razlogi iz 17(1) Uredbe) IN

 2. obstaja sicer razlog, da bi lahko bili upravičeni do izbrisa, vendar upravljavec vaše podatke še potrebuje za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izvajanje svoje javne naloge ali naloge v javnem interesu, za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnimi zahtevki itd. (obstajajo razlogi, ki jih določa člen 17 (3) Uredbe).

Konkretni primeri

 1. Ko obdelavo določa zakon, ne morete zahtevati izbrisa. Ne morete zahtevati izbrisa iz centralnega registra prebivalstva (CRP), saj vodenje tovrstne evidence predpisuje zakon. Enako velja glede podatkov, ki jih država vodi o vas v drugih evidencah (npr. v davčnih, statističnih in drugih registrih), kakor tudi v primerih, ko morajo podjetja in ustanove za določeno obdobje hraniti podatke o vas na podlagi zakona (podjetja morajo, npr. zaradi davčne zakonodaje hraniti račune še deset let od nakupa).
 2. Ko ste za obdelavo podali svojo privolitev, pa privolitve niste umaknili preden ste zahtevali izbris (npr. najprej se morate odjaviti od prejemanja elektronskega novičnika in šele nato zahtevati, da izbrišejo vaše podatke).
 3. Če ste bivši kupec in ste svoj elektronski naslov posredovali ob nakupu, vas bo prodajalec lahko obveščal po e-pošti o podobnih izdelkih oz. storitvah. Če se odločite, da sporočil ne želite več prejemati, se lahko od pošiljanja obvestil odjavite, kar pa še ne pomeni, da je prodajalec dolžan vaše podatke izbrisati. Vaše kontaktne podatke lahko namreč hrani zaradi obrambe pred pravnimi zahtevki tudi po tem, ko se od prejemanja novic odjavite (splošni zastaralni rok za uveljavljanje terjatev po Obligacijskem zakoniku je pet let).

Za vložitev zahteve za izbris podatkov lahko uporabite obrazec, ki ga je pripravil Informacijski pooblaščenec. Če vam upravljavec v roku enega meseca na vašo zahtevo ne odgovori oziroma vašo zahtevo delno ali v celoti zavrne s pisnim odgovorom ali odločbo, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vložite pritožbo (na voljo je neobvezujoči obrazec).

Prosimo, sprejmite YouTube-ove piškotke, ki so potrebni za predvajanje tega videoposnetka. S sprejetjem boste dostopali do vsebine iz storitve YouTube, ki jo zagotavlja zunanji ponudnik.

Pravilnik o zasebnosti ponudnika storitve

Če sprejmete to obvestilo, bo vaša izbira shranjena in stran se bo osvežila.