BERITE DROBNI TISK

Za varstvo svojih osebnih podatkov lahko največ storite prav sami. Nič namreč ne pomaga, če upravljavec oz. obdelovalec skrbno pojasni, zakaj obdeluje vaše podatke, na kateri pravni podlagi in katere pravice imate v zvezi s tem, če obvestila sploh ne preberete.

Dolžnost upravljavca je, da vam jasno, jedrnato in razumljivo predstavi vaše pravice. Vendar bo namen takšnega obvestila dosežen le, če ste se s temi informacijami sami pripravljeni seznaniti.

Zato je pomembno, da preberete obvestila o varstvu osebnih podatkov, ki jih navajajo upravljavci. V teh obvestilih je marsikdaj že pojasnjen odgovor na morebitna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov, hkrati pa bo to tudi prva informacija o tem, kaj in na kakšen način lahko zahtevate od upravljavca. Prek uresničevanja svojih pravic lahko od upravljavcev pridobite dokumentacijo, ki vsebuje vaše osebne podatke, ki jo lahko, npr. uporabite v različnih sodnih in upravnih postopkih. Če ugotovite, da so podatki o vas netočni ali nepopolni, lahko zahtevate popravek. V nekaterih primerih boste lahko prek zahteve za omejitev obdelave dosegli prenehanje obdelave in hkrati ohranitev stanja pred obdelavo, da bodo vaši podatki ostali nedotaknjeni za morebitne kasnejše pravne zahtevke ali druge namene obdelave, za katere želite, da jih upravljavec še izvaja. Prek pravice do izbrisa ali pozabe boste dosegli, da upravljavec izbriše podatke, za katere, npr. nima pravne podlage, da jih (še) obdeluje, ker so nameni hrambe prenehali ali pa ste umaknili privolitev. Prav tako lahko dosežete prenos osebnih podatkov, npr. ko želite, da se vaše pretekle navade poslušanja glasbe, gledanja avdio-vizualnih vsebin ali nakupovanja prenesejo od enega upravljavca k drugemu (in na ta način morda prejmete nekatere ugodnosti).

Pravice, ki jih zagotavlja Uredba, vam lahko koristijo v številnih okoliščinah, vendar morate za njihovo uveljavljanje najprej vedeti, katere podatke upravljavec vodi o vas in zakaj. Najhitrejši način, da to izveste je, če preberete drobni tisk in nato uveljavite svoje pravice, ki morajo biti vsem posameznikom na voljo brezplačno.

Katere informacije vam morajo zagotoviti upravljavci, še preden jim zaupate svoje osebne podatke? Gre za naslednje informacije: kdo obdeluje vaše podatke, zakaj obdelujejo osebne podatke, komu bodo podatke posredovali, koliko časa bodo podatke hranili, katere so vaše pravice ter ali obdelujejo podatke za druge namene.