SODELOVANJE V NAGRADNIH IGRAH

Za sodelovanje v nagradnih igrah organizatorji pogosto zahtevajo preveč podatkov, čeprav bi zadoščali  že kontaktni podatki.

Trgovci, banke, operaterji in številni drugi izvajajo nagradne igre predvsem v okviru marketinških akcij, saj pri tem pridobijo številne osebne podatke potencialnih strank. Takšna zbirka osebnih podatkov je za upravljavce lahko dragocen vir kontaktov za obveščanje potrošnikov o svoji ponudbi na trgu.

dekorativna slika

Davčne številke ni potrebno oddati že na začetku

Potrošniki se pogosto znajdejo v zadregi, ko organizator nagradne igre za obveščanje o prejemu nagrade že ob prijavi zbira tudi številko tekočega računa, davčno številko ali fizični naslov, torej podatke, ki so potrebni za izplačilo ali pošiljanje nagrade. A to ni potrebno. Za prijavo na nagradno igro je dovolj, da potrošnik posreduje svoje kontaktne podatke (telefon ali e-pošta). Za podelitev nagrade pa lahko organizator nagrajenca naknadno prosi za podatke, ki so potrebni, da se izplača, pošlje ali preda nagrado. T.i. načelo »najmanjšega obsega podatkov« v Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (ang. GDPR) preprečuje, da bi organizator nagradne igre zbiral več podatkov, kot jih potrebuje.

Sodelovanje ne sme biti pogojevano z dostopom do osnovne storitve

Po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov je dopustno izvajati nagradne igre na podlagi prostovoljne privolitve potrošnikov, ki je ena od pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov. To pomeni, da sodelovanje ne sme biti pogojevano z dostopom do osnovne storitve. Tako na primer banka ne sme postaviti pogoja, da mora stranka za odprtje tekočega računa privoliti tudi v neposredno trženje bančnih storitev, drugače odprtje računa ne bo mogoče. Po drugi strani pa banka lahko ponudi posebno ugodnost (na primer sodelovanje v nagradni igri), če se stranka odloči, da bo pri njej odprla tekoči račun. V tem primeru bi stranka z odprtjem tekočega računa dobila možnost sodelovanja v nagradni igri, ki je popolnoma prostovoljno in se lahko zanj odloči ali ne. Lahko pa organizator za sodelovanje v nagradni igri postavi tudi pogoj privolitve posameznika v neposredno trženje. V takem primeru šele privolitev v neposredno trženje omogoča privolitev za sodelovanje v nagradni igri, takega pogoja pa ne gre razumeti kot prisilitve. Gre namreč za zakonito izvajanje civilnega instituta javne obljube nagrade, kjer je celo z zakonom predvideno, da lahko tisti, ki javno obljubi nagrado, za to postavi določene pogoje. Če potrošnik pozneje umakne soglasje za neposredno trženje, je od izvajalca odvisno, ali ima še pravico sodelovati v nagradni igri, saj gre v tem primeru za »dogovor « med potrošnikom in organizatorjem. V ta del varstvo osebnih podatkov niti ne posega, deluje pa kot mehanizem, ki preprečuje njihovo nezakonito obdelavo.

Dobro je vedeti Neposredno trženje z uporabo elektronskih komunikacij je dovoljeno le s privolitvijo potrošnika, z izjemo, ko podjetje po elektronski pošti svojim kupcem trži podobne izdelke (na primer gospodinjske aparate, če ste pri spletnem trgovcu kupili gospodinjski aparat in ste ob nakupu posredovali tudi svoj e-naslov za obveščanje v zvezi s tem nakupom). Vendar mora imeti kupec v tem primeru možnost zavrniti obveščanje po elektronski pošti že ob posredovanju svojih kontaktnih podatkov. Trženje po navadni pošti pa je dopustno tudi brez privolitve po pogojih, ki jih določa 72. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (na primer, če ste v prodajnem salonu pustili svoj fizični naslov, ga lahko prodajalec uporabi tudi za neposredno trženje, brez vaše predhodne privolitve, vendar vam mora ob izvajanju trženja sporočiti, da lahko zahtevate prenehanje neposrednega trženja).

Ne hitite! Predno »odkljukate« soglasje, preverite, čim soglašate

Če obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi potrošnika, mora biti privolitev jasno izražena in ne skrita v pogojih sodelovanja. Vzemite si čas in preverite, kaj vaša privolitev zajema. Zagotavljanje transparentnosti obdelave osebnih podatkov je namreč eden od pomembnih poudarkov in temeljnih načel Splošne uredbe. Potrošniki morate biti že ob zbiranju podatkov jasno seznanjeni s tem, kdo je upravljavec, za kateri namen in na kateri pravni podlagi bo obdeloval osebne podatke, komu jih bo posredoval in kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo. Privolitev bo tako veljavna le, če je podana za specifično določen namen, o katerem vas je upravljavec obvestil na jasen, razumljiv in lahko dostopen način.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji ZPStest v posebni rubriki #TiOdločaš. Informacijski pooblaščenec in Zveza potrošnikov Slovenije v sklopu projekta RAPiD.Si pripravljata serijo člankov o pomenu zasebnosti in pravicah posameznikov s področja varstva osebnih podatkov.