KAKO DOSTOPATE DO SVOJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE?

Zakon o pacientovih pravicah vam daje pravico, da se seznanite, prepišete ali pridobite fotokopije zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša na vas. Izvajalec zdravstvenih storitev mora vaši zahtevi ugoditi takoj ali najpozneje v 5 delovnih dneh po prejemu zahteve.

Kakšen je postopek, če se želite seznaniti z lastno zdravstveno dokumentacijo?

  • Zakon ne predpisuje posebne oblike, v kateri naj bi pacient vložil zahtevo, tako je ta lahko pisna ali ustna. Informacijski pooblaščenec svetuje, da pošljete vašo zahtevo v pisni obliki s priporočeno pošiljko. V pomoč vam je lahko obrazec, ki ga je pripravil Informacijski pooblaščenec: Zahteva za seznanitev z lastno zdravstveno dokumentacijo (Obrazec ZPacP 41-3),

  • kot pacient imate pravico seznaniti se z lastno zdravstveno dokumentacijo pri istem izvajalcu zdravstvene dejavnosti dvakrat mesečno,

  • v vaši zahtevi za vpogled ali izdelavo fotokopij ni treba navesti, za kakšen namen se želite seznaniti z zdravstveno dokumentacijo, niti vam ni potrebno navesti, zakaj ni dovolj zgolj vpogled, ampak želite fotokopije,

  • izvajalec zdravstvenih storitev sme pacientu le izjemoma zavrniti vpogled v lastno zdravstveno dokumentacijo, če zdravnik glede na okoliščine oceni, da bi pacientu takšna seznanitev povzročila resno zdravstveno škodo (t. i. terapevtski privilegij oziroma obzirni molk zdravnika),

  • ko pridobite osnovna pojasnila o svoji zdravstveni dokumentaciji, imate možnost, da k zapisom v svoji zdravstveni dokumentaciji dodate svoje pripombe.

Kakšni so stroški pridobitve zdravstvene dokumentacije?

Izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko za reprodukcijo zdravstvene dokumentacije (fotokopije) zaračuna materialne stroške (ne pa tudi stroškov dela) v višini, ki jih določa veljavni Pravilnik o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki.

Kam se lahko pritožite v primeru kršitev?

Pacient in druge upravičene osebe imajo ob kršitvi pravice posameznika do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu.

V pomoč vam je lahko obrazec, ki ga izpolnite in pošljete na naslov Dunajska cest 22, 1000 Ljubljana ali prek e-pošte na naslov: gp.ip@ip-rs.si.

Obrazec lahko prenesete tukaj: Pritožba v zadevi seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo (Obrazec ZPacP 41)