PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI OSEBNIH PODATKOV - TiOdlocas.si

Skupaj s podatki k (naj)boljšemu ponudniku.

Če menjate banko ali ste zvestobo obljubili drugemu trgovcu, lahko podatke, ki ste jih v preteklosti posredovali nekdanji banki in trgovcu, prenesete k novim izbrancem.

Splošna uredba o varstvu podatkov je prinesla novo pravico, t. i. pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, s ciljem, da imamo posamezniki boljši nadzor nad lastnimi osebnimi podatki. Ta pravica nam omogoča, da prejmemo svoje osebne podatke, ki smo jih posredovali upravljavcu (npr. banka, trgovec), v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ali zahtevamo, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu. Gre za nadgradnjo pravice do seznanitve z lastnimi podatki, pri čemer je dodana vrednost to, da lahko svoje osebne podatke zahtevamo in prejmemo v takšnem elektronskem formatu, ki omogoča njihovo preprosto nadaljnjo uporabo in obdelavo.

Vaši osebni podatki so vaš kapital

Ste kdaj pomislili, katere osebne podatke imajo o vas banke, zavarovalnice, klubi zvestobe, ponudniki elektronske pošte in ponudniki družbenih omrežij na podlagi vaših profilov na teh omrežjih? Zagotovo iz lastnih izkušenj veste, da nam nekateri upravljavci osebnih podatkov omogočajo razmeroma preprost dostop do naših podatkov (npr. možnost izvoza podatkov o prilivih in odlivih na tekočem računu v okviru e-bančništva), medtem ko nam drugi naše podatke kar nekoliko `skrivajo´ (npr. podatke o nakupih z uporabo kartic zvestobe si le redko kje lahko preprosto pogledamo in izvozimo prek spletnih strani trgovcev). To potrjuje, kako dragoceni so naši podatki za podjetja.

Prav zato je pravica do prenosljivosti podatkov od enega upravljavca podatkov oziroma izvajalca storitev k drugemu za potrošnike zelo pomembna – preprečuje vezanost na izključno enega upravljavca oz. enega ponudnika storitev (t. i. `lock-in´) in krepi konkurenco med ponudniki storitev. Ta pravica pa prispeva oz. bo posledično prispevala tudi k uvedbi novih digitalnih storitev, saj imamo v informacijski družbi pri nekaterih upravljavcih ogromno svojih osebnih podatkov, ki pa jih le stežka `premaknemo´ k drugemu upravljavcu.

Dobro je vedeti

Pravica do prenosljivosti se nanaša le na:

  1. tiste osebne podatke, ki smo jih sami posredovali upravljavcu na podlagi privolitve ali na podlagi pogodbe, ne pa tudi na osebne podatke, ki so obdelani zaradi nalog v javnem interesu ali zaradi zakonskih obveznosti (npr. podatki o obračunanih davkih);
  2. osebne podatke, ki so (že) v elektronski obliki, in se ne razteza na osebne podatke na papirju.
    Potrošniki lahko zahtevamo podatke, ki smo jih sami posredovali upravljavcem, in osebne podatke, ki so nastali oziroma bili zbrani v okviru uporabe storitve. Ne gre torej samo za podatke, ki smo jih posredovali oziroma vnesli sami (npr. e-naslov, objava podatka na družbenem omrežju), temveč tudi za podatke, ki nastajajo ob uporabi določene storitve ali naprave (npr. podatki o zgodovini iskanja po spletnih straneh, o lokaciji, o dostopih do storitev ipd.).

V strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki – kaj to pomeni?

To so oblike oz. načini zapisa zbranih podatkov, ki posamezniku omogočajo njihovo lastno nadaljnjo uporabo ali njihovo posredovanje drugim upravljavcem (t. i. odprti formati – npr. vcard za vizitke, .txt za tekstovne datoteke, .csv za preglednice in tabele ipd.). Lastniško zaščiteni formati, kjer so pravice kopiranja in nadaljnjega razpolaganja omejene, temu ne ustrezajo.

Vas zanima, katere knjige berete, katere filme gledate in kaj o vas ve priljubljeno družbeno omrežje? Vprašajte svoje ponudnike storitev, gre namreč za vaše podatke in vašo pravico do njih.

Primerov, kjer bi lahko pravica do prenosljivosti podatkov koristila posamezniku, je kar nekaj. Posameznik bo lahko denimo od spletne strani YouTube zahteval pridobitev seznama najpogosteje predvajanih skladb v odprtem formatu, ga samostojno preurejal in prenašal v druge sorodne programe in aplikacije. Prav tako bo lahko pridobil podatke o vseh svojih nakupih, ki so se zabeležili ob uporabi kartice zvestobe. s pridobljenega seznama bo tako lahko izvedel, koliko denarja porabi na mesec za različne skupine izdelkov. Prenosljivost bo morda omogočila večjo konkurenco med klubi zvestobe, saj bi lahko posameznik svoj profil kupca preprosto prenesel v drug klub zvestobe.

Svoje podatke lahko prenesete od enega upravljavca k drugemu.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji ZPStest v posebni rubriki #TiOdločaš. Informacijski pooblaščenec in Zveza potrošnikov Slovenije v sklopu projekta RAPiD.Si pripravljata serijo člankov o pomenu zasebnosti in pravicah posameznikov s področja varstva osebnih podatkov.